Posts Tagged ‘M.Quraish Shihab’

h1

Macam-macam Takut

September 8, 2009

Takut bermacam-macam. Ada takut yang menjadikan seseorang menyerah dan berpangku tangan. Ada takut yang mendorong untuk berusaha menghindarinya. Ada takut yang disertai kebencian kepada yang ditakuti. Ada juga yang disertai kekaguman lantaran wibawa yang ditakuti. Takut kepada Allah ditandai oleh upaya mendekat kepada-Nya. (M.Quraish Shihab dalam ‘Yang Sarat & Yang Bijak’)

Iklan